Image Alt

Products

Layer

฿8,500.00

โต๊ะข้าง ‘เลเยอร์’ นั่นสามารถแบ่งกันการใช้งานได้ตามด้านที่ถูกแบ่งอยู่บนโต๊ะตามแต่บริบทการใช้งานต่างๆ นอกจากนี้ยังสร้างความน่าสนใจให้แก่พื้นที่ด้วยความหลากหลายของชั้นที่ต่างกัน และสามารถเลือกสีที่แตกต่างกันได้ในแต่ละชิ้น

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , , , ,

ข้อมูลเพิ่มเติม

Weight

6.5 kg

Dimensions

40 x 40 x 50 cm

Material

Powder coated steel