Image Alt

Warranty

เฟอร์นิเจอร์ SSTEEL รับประกัน 3 ปี ในส่วนของโครงสร้าง การรับประกันไม่ครอบคลุม กรณีข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือขาดการบำรุงรักษา และการเกิดสนิมที่เกิดจากการใช้งานภายนอกอาคาร ในที่เปี ยกชื้น หรือร่องรอยของการขีดข่วนหรือรอยถลอก ความผิดปกติเล็กๆ บนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะพิเศษของการอบสีที่ใช้และไม่มีผลกระทบใดๆ กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการใช้การรับประกันผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง จะต้องเตรียมสินค้าและใบเสร็จรับเงินส่งกลับมาให้เรา การรับประกันไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือการบาดเจ็บต่อผู้คนเกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม และไม่รวมถึงบริการใดๆ หรือค่าซ่อมแซมผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ชำรุด

เฟอร์นิเจอร์ SSTEEL ไม่รับประกันการสึกหรอหรือการฉีกขาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์, การใช้งานผิดวิธี, สัตว์เลี้ยง, อุณหภูมิสูง, การสัมผัสกับแดดโดยตรงและที่เปียกชื้น,การทำ ปฏิกิริยาต่อสารเคมี, อุบัติเหตุ หรือ การเก็บรักษาหรือทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสม กรุณาเข้าไปที่ Care & maintainence ในเว็บไซต์ของเรา

เฟอร์นิเจอร์ SSTEEL ไม่รับประกันในสิ่งต่อไปนี้:

– สีของไม้ที่เข้มขึ้นตามธรรมชาติ, การหดและขยายตัวของไม้, การเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น

– การเกิดสนิมหรือความเสียหายที่เกิดจากการขีดข่วน

– คราบและการเปลี่ยนแปลงของสีหรือพื้นผิวในหินอ่อนและหิน

– ฟองอากาศขนาดเล็ก รอยคลื่น หรือหลุมขนาดเล็กบนกระจกและแก้ว

– การซีดจางโดยปกติ, ปุ่มเล็กของผ้า, การยืดหด, รอยย่น หรือ การสึกหรอของสีในผ้าและหนัง

– ความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างเฟอร์นิเจอร์ของคุณกับ สินค้าตัวอย่าง, หรือจากภาพถ่าย,วิดีโอ หรือ อินเทอร์เน็ต